Mental Health and Career करिअर आणि मानसिक आरोग्य

करिअर आणि मानसिक आरोग्य

करिअर आणि मानसिक आरोग्य: एखाद्या काळातल्या समाजमनावर कोणत्या गोष्टीचा प्रभाव होता किंवा आहे हे जाणून घ्यायचे असल्यास किंवा त्या काळातल्या समाजव्यवस्थेचे प्राधान्य कोणत्या गोष्टींसाठी होते हे ओळखायचे असल्यास, त्या काळात कोणत्या शब्दांना महत्व प्राप्त झाले होते याचा मागोवा घ्यावा. उदाहरणार्थ शिवाजी महाराजांच्या काळात स्वराज्य, क्रांतिकारकांच्या जमान्यात वंदेमातरम, गांधीजींच्या काळात चलेजाव या शब्दांना अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त … Read more

उतारवयातील सामान्य समस्या आणि ऑयुर्वेदिक उपाय

सामान्य समस्या आणि ऑयुर्वेदिक उपाय

समस्या आणि ऑयुर्वेदिक उपाय: आयुर्वेद वृद्धत्वासाठी सर्वांगीण दृष्टीकोन देते, संतुलन राखण्यावर आणि रोग टाळण्यावर लक्ष केंद्रित करते. येथे काही सामान्य वृद्धत्व समस्या आणि संभाव्य आयुर्वेदिक उपायांवर एक नजर आहे: वृध्दावस्था सुखकर होण्यासाठी उत्तम उपाय म्हणजे वृध्दावस्थेचा मनापासुन स्वीकार करणे उगाच खोट्या भ्रमात राहु नये दुसरे म्हणजे वृध्दावस्था ही विरक्ती नव्हे हे लक्षात ठेऊन याचा आनंद … Read more

वात पित्त आणि कफ यांचे शरीरातील संतुलन कसे ठेवावे

वात पित्त आणि कफ

वात पित्त आणि कफ: आयुर्वेदानुसार, आपल्या शरीरात तीन दोष असतात: वात, पित्त आणि कफ. जेव्हा हे दोष संतुलित असतात तेव्हा आपण निरोगी असतो. जर एखाद्या दोषाचे प्रमाण जास्त किंवा कमी झाल्यास, आपण आजारी पडू शकतो. वात, कफ, पित्त ह्या शक्ती असुन शरीरभर पसरलेल्या असतात. चला तर जाणून घेऊया वात, पित्त आणि कफ यांचे कमी आणि … Read more

How to Lower Cortisol Levels Naturally

How to Lower Cortisol Levels: Cortisol, often known as the stress hormone, plays a crucial role in our body’s functioning. While it’s essential for survival, elevated cortisol levels can lead to various health issues. In this article, we’ll explore effective strategies on how to lower cortisol levels naturally. How to Lower Cortisol Levels While cortisol … Read more

Exploring Health Through Nutrition Advancement in Clinical Practice and Dietary Lifestyle

Nutrition Advancement In Clinical Practice And Dietary Lifestyle

Nutrition advancement: Nutrition advancement plays a pivotal role in both clinical practice and everyday dietary choices. In this article, we will delve into the ways healthcare professionals can leverage nutritional advancements for personalized patient care, and how individuals can embrace dietary lifestyles to enhance their overall health. Personalized Nutrition Advancement in Clinical Practice Genetic Testing … Read more

Dry Skin : त्वचा कोरडी होते तेव्हा..

Dry Skin

Dry Skin: ऋतू बदलताना त्वचा कोरडी झाली तर उपाय घरात शोधा, मार्च म्हणजे थंडी जाऊन उन्हाळ्याची चाहूल देणारा महिना! या महिन्यात अचानक वारे वाहू लागतात. सकाळी व रात्री चंडी आणि दुपारी मात्र कडक ऊन. वातावरणातील अशा बदलानं ऐन हिवाळ्यात जितकी त्वचा कोरडी झाली नसेल तितकी त्वचा या महिन्यात कोरडी होते. सारखी खात्र येते आणि आपण … Read more

Effective 15-Minute Workouts for People with Busy Lifestyle

Effective 15-Minute Workouts

Effective 15-Minute Workouts: In today’s fast-paced world, finding time for regular exercise can be a challenge, especially for individuals with busy schedules. However, it’s important to remember that even small amounts of physical activity can make a significant impact on your overall health and well-being. 15-minute workouts are a great way to get started with … Read more