How to Make a Paper Airplane

Paper Airplane

Paper Airplane: Who doesn’t love a good paper airplane? It’s a classic pastime that combines fun and creativity, perfect for all ages. In this guide, we’ll explore everything you need to know about making paper airplanes, from the basics to advanced designs, tips for optimizing performance, and even the educational benefits. Ready to become a … Read more

School Games for Kids – वैयक्तिक स्पर्धा

School Games For Kids

School Games for Kids: जेव्हा शालेय खेळांचा विचार केला जातो तेव्हा वैयक्तिक स्पर्धांना विशेष स्थान असते. ते केवळ शारीरिक आरोग्याला प्रोत्साहन देत नाहीत तर मानसिक लवचिकता आणि वैयक्तिक वाढ देखील वाढवतात. वैयक्तिक खेळांवर लक्ष केंद्रित केल्याने मुलांना त्यांची शक्ती शोधता येते, वैयक्तिक उद्दिष्टे ठरवता येतात आणि आत्मविश्वास आणि चारित्र्य निर्माण करणारे टप्पे गाठता येतात. School … Read more

What was the Journey of Human Towards Knowledge?

Journey Of Human

Journey of Human: The human journey towards knowledge is an epic saga, stretching back millions of years and constantly evolving. Milestones of Journey of Human towards knowledge Early Beginnings: Our story starts with curiosity. Even early hominids likely possessed an innate drive to understand their surroundings, which fueled their exploration and experimentation. This curiosity, along … Read more

RTE Admission 2024 साठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध, पुढील आठवड्यात विद्यार्थी नोंदणी सुरू

RTE Admission 2024: शिक्षण विभागाने शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. या सूचनांनुसार, पुढील आठवड्यापासून विद्यार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. RTE Admission 2024 शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या आरटीई प्रवेश प्रक्रिये संदर्भातील मार्गदर्शक … Read more

Exploring Innovative Teaching Methods

Innovative Teaching Methods

Innovative Teaching Methods: Discover cutting-edge teaching techniques and strategies to exploring innovative methods for effective education. Explore new approaches, tools, and technologies to enhance learning outcomes and engage students in meaningful ways. These approaches encourage active participation, engagement, and deeper understanding in following teaching methods. Innovative Teaching Methods 1. Interactive Lessons: Bringing Learning to Life Interactive … Read more

PhD Admission Now Based on NET Score (पीएचडी प्रवेशासाठी आता NET स्कोअर आवश्यक)

Phd Admission

PhD Admission: UGC कौन्सिलच्या बैठकीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP)-2020 अंतर्गत पीएचडी प्रवेशासाठी नवीन नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) शैक्षणिक सत्र 2024-25 पासून पीएचडी प्रवेशासाठी NET स्कोअर आवश्यक केले आहे. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना आता विविध विद्यापीठांच्या (PET) प्रवेश परीक्षांमध्ये बसण्याची गरज नाही. NET मध्ये उत्तीर्ण झालेले सर्व उमेदवार PhD प्रवेशासाठी पात्र ठरणार … Read more

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) मध्ये बदल: विद्यार्थ्यांना आता दुसऱ्या वर्षांपासून मेजर विषय निवडता येतील

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी): 2024-25 पासून राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये लागू होणार. हा बदल विद्यार्थ्यांना अधिक विचार करण्याची आणि योग्य विषय निवडण्याची संधी देईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) मध्ये बदल आगामी शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 ची अंमलबजावणी सुरू होणार असून त्यामध्ये सुकाणू समितीने काही बदल सुचवले आहे ते खालीलप्रमाणे आहेत. … Read more